Zmienne systemowe:

Ścieżka konfiguracji: Właściwości systemu → Zaawansowane → Zmienne środowiskowe (Właściwości systemu są uruchamiane np. przez wciśnięcie klawiszy Windows i Pause; w systemie Windows 7 analogiczne okienko jest uruchamianie dopiero po wejściu w „Zaawansowane ustawienia systemu”). Zmienne ustawiane w powłoce systemu Windows (linii poleceń) nie mają wpływu na działanie innych programów.

 

Zmienne ustawia się wpisując polecenie set w formacie:

set VAR=tu nowa wartość

Można także podać poprzednią wartość zmiennej np.:

set PATH=%PATH%;C:\Roboczy

 

Uwaga: {username} oznacza nazwę użytkownika

Zmienna

Windows XP

Windows Vista/7

 %ALLUSERSPROFILE%

C:\Documents and Settings\All Users

C:\ProgramData

 %APPDATA%

C:\Documents and Settings\{username}\Application Data

C:\Users\{username}\AppData\Roaming

 %COMPUTERNAME%

{computername}

{computername}

 %COMMONPROGRAMFILES%

C:\Program Files\Common Files

C:\Program Files\Common Files

 %COMSPEC%

C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\Windows\System32\cmd.exe

 %HOMEDRIVE%

C:\

C:\

 %HOMEPATH%

\Documents and Settings\{username}

\Users\{username}

 %PATH%

C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;{plus ścieżki programów}

C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;{plus ścieżki programów}

 %PATHEXT%

.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.WSF;.WSH

.com;.exe;.bat;.cmd;.vbs;.vbe;.js;.jse;.wsf;.wsh;.msc

 %PROGRAMFILES%

C:\Program Files (w wersji 32-bitowej)

C:\Program Files (w wersji 32-bitowej)

 %PROGRAMFILES%

C:\Program Files (x86) (wersji 64-bitowej)

C:\Program Files (x86) (wersji 64-bitowej)

 %PROGRAMW6432%

C:\Program Files (tylko w wersji 64-bitowej)

C:\Program Files (tylko w wersji 64-bitowej)

 %PROGRAMFILES(X86)%

C:\Program Files (x86) (tylko w wersji 64-bitowej)

C:\Program Files (x86) (tylko w wersji 64-bitowej)

 %PROMPT%

Zazwyczaj $P$G

Zazwyczaj $P$G

 %SYSTEMDRIVE%

C:

C:

 %SystemRoot%

Katalog Windows, zazwyczaj C:\Windows, dawniej C:\WINNT

C:\Windows

 %TEMP% i %TMP%

C:\Documents and Settings\{username}\Local Settings\Temp

C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp

 %USERNAME%

{username}

{username}

 %USERPROFILE%

C:\Documents and Settings\{username}

C:\Users\{username}

 %WINDIR%

C:\Windows

C:\Windows

 %PUBLIC%

 

C:\Users\PublicWbudowane programy Windows
notepad.exe - notatnik
mspaint.exe – paint

calc.exe - kalkulator
charmap.exe - tablica znaków
clipbrd.exe - podgląd wieloschowka
freecell.exe - gra FreeCell
mplay32.exe - odtwarzacz multimedialny
mshearts.exe- gra hearts
osk.exe - klawiatura ekranowa
sndrec32.exe - rejestrator dźwięku
sndvol32.exe - ustawienia głośności
sol.exe - gra pasjans
spider.exe - gra pasjans pająk
tourstart.exe - przewodnik po systemie

Narzędzia diagnostyczne:
dxdiag.exe - narzędzie diagnostyczne DirectX
cmd.exe, command.com - wiersz poleceń
cleanmgr.exe - narzędzie oczyszczania dysku
compmgmt.msc - przystawka "zarzadzanie komputerem"
devmgmt.msc - menadżer urządzeń
diskmgmt.msc - przystawka "zarządzanie dyskami"
eudcedit.exe - edytor znaków
gpedit.msc - przystawka "zasady grupy"
lusrmgr.msc - przystawka "użytkownicy i grupy lokalne"
magnify.exe - program "lupa"
MRT.exe- narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania
msconfig.exe - narzędzie konfiguracji systemu
mstsc.exe - narzędzie podłączania pulpitu zdalnego
narrator.exe - program narrator
ntbackup.exe - kreator kopii zapasowych
ntmsmgr.msc - przystawka "magazyn wymienny"
odbcad32.exe - administrator źródeł danych ODBC
packager.exe - pakowarka obiektów
perfmon.exe - przystawka "wydajność"
progman.exe - menadżer programów
regedt32.exe, regedit - edytor rejestru
secpol.msc - przystawka "opcje zabezpieczen lokalnych"
services.msc - przystawka "usługi"
shrpubw.exe - narzędzie do udostępniania folderów
sigverif.exe - program do weryfikacji podpisów cyfrowych plików systemu
sysedit.exe - edytor konfiguracji systemu
syskey.exe - narzędzie do szyfrowania bazy danych kont systemu
taskmgr.exe - menadżer zadań systemu
verifier.exe - menadżer weryfikowana sterowników

Polecenia
shutdown -s -f - polecenie w cmd do np. zdalnego wyłączenia kompa

gpupdate /force - odświeżenie zasad grupy
ipconfig /flushdns - reset wpisów w dns w windows