PODSTAWOWE TYPY KONT

Konto użytkownika

  • Konto użytkownika w systemie Windows XP to zbiór informacji dla systemu Windows mówiący, jakie pliki i foldery są dostępne dla użytkownika, jakie zmiany w komputerze może on przeprowadzać, a także preferencje osobiste, takie jak tło pulpitu lub motyw kolorystyczny.
  • Konta użytkowników umożliwiają korzystanie z komputera przez kilka osób, z których każda może posiadać własne pliki i ustawienia. Każda osoba ma dostęp do swojego konta za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

Rodzaje kont

Konta użytkowników dzielą się na trzy grupy:
  • lokalne konta użytkowników
  • domenowe konta użytkowników
  • konta wbudowane

Konta lokalne

Lokalne konta najczęściej są wykorzystywane w pracy na pojedynczych komputerach lub połączonych w grupy robocze - czyli w najpopularniejszych zastosowaniach domowych. Są przechowywane na komputerze lokalnym, na którym zostały stworzone i tylko na nim można ich używać.

Konto domenowe

Domenowe konta są wykorzystywane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy komputer pracuje w domenie (członkostwo w domenie jest możliwe tylko dla Windows XP Professional). Są one przechowywane na komputerze będącym kontrolerem domeny i tylko na nim można je zakładać. Logując się na konto domenowe, logujemy się do domeny, czyli nazwa użytkownika i hasło są wysyłane do kontrolera domeny, gdzie odbywa się autoryzacja użytkownika - a nie na komputerze lokalnym, jak było w wypadku kont lokalnych. Dzięki temu, posiadając tylko jedno konto w domenie, możemy się logować na wszystkich komputerach do niej podłączonych.

Konta wbudowane

Wbudowane konta, czyli konto Administratora i Gościa, tworzą się automatycznie podczas instalacji systemu. Nie można ich usunąć, chociaż konto Gościa można wyłączyć.

Zarządzanie kontami

Po zakończeniu instalacji systemu, zarządzanie nimi jest możliwe na kilka sposobów. Można je realizować przy wykorzystaniu:
  • apletu Konta użytkowników
  • konsoli MMC Zarządzanie komputerem
  • wiersza poleceń

 

KONSOLA "ZARZĄDZANIE KOMPUTEREM"

 

Wiersz poleceń

Ostatnim sposobem zarządzania użytkownikami jest korzystanie z wiersza poleceń. Aby z jego poziomu utworzyć nowe konto, należy być zalogowanym na koncie z uprawnieniami administratorskimi. Przywołajmy wiersz poleceń. Poleceniem

 

net user nazwa_uzytkownika haslo_uzytkownika /add
   utworzymy użytkownika nazwa_uzytkownika z hasłem haslo_uzytkownika

Korzystanie z tekstowego interfejsu wiersza poleceń umożliwia automatyzację zarządzania użytkownikami. Możemy również wykorzystywać pliki wsadowe. Jest to szczególnie przydatne, gdy pewne działania wymagają powtórzenia na wielu komputerach.

Na przykład chcąc stworzyć konta pracownik1, pracownik2, pracownik3, grupę lokalną pracownicy i dodać te konta do tej grupy wystarczy przygotować plik wsadowy o treści:

net user pracownik1 /add

net user pracownik2 /add

net user pracownik3 /add

net localgroup pracownicy /add

net localgroup pracownicy pracownik1

      pracownik2 pracownik3 /add

Przykładowe polecanie, jakie możemy wykorzystać do zarządzania kontami z poziomu wiersza poleceń:

net accounts - aktualizuje bazę danych kont użytkowników i modyfikuje wymagania dotyczące haseł i logowania dla wszystkich kont.

net localgroup - odaje, wyświetla lub modyfikuje grupy lokalne. Polecenie net localgroup użyte bez parametrów powoduje wyświetlenie nazwy serwera i nazw grup lokalnych na danym komputerze.

net send - wysyła wiadomości do innych użytkowników, komputerów lub nazw komunikacyjnych w sieci.

net user - dodaje lub modyfikuje konta użytkowników albo wyświetla informacje o koncie użytkownika.